Вас вітає чарівна Верховинщина!

Про затвердження Положення про надання платних послуг,  переліку та тарифів на платні медичні послуг

УКРАЇНА

ВЕРХОВИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВЕРХОВИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 18

                                                                   

від   31 березня   2021 року

селище Верховина

 

Про затвердження Положення про надання платних послуг,

переліку та тарифів на платні медичні послуги

в КНП «Верховинський центр первинної

медико-санітарної допомоги»

Верховинської селищної ради

 

Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (із змінами), з метою відшкодування обґрунтованих витрат в комунальному некомерційному підприємстві «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради за надання медичних послуг,  виконком Верховинської селищної ради: 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про надання платних послуг в КНП «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради. Додаток 1 (додається) .

2. Затвердити перелік і тарифи на платні медичні послуги, які надаються в комунальному некомерційному підприємстві «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Верховинської селищної ради.  Додаток 2 (додається).

3. Звільнити від сплати за медичні послуги пільгову категорію населення у відповідності  до законодавства.

4. Директору комунального некомерційного підприємства «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Верховинської селищної ради С. Шкіряк:

-  забезпечити організацію та контроль за надання платних медичних послуг;

- забезпечити надходження та використання коштів, отриманих від надання платних медичних послуг згідно Положення про надання платних послуг в КНП «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради.

5. Фінансовому управлінню Верховинської селищної ради здійснювати моніторинг стану надання платних медичних послуг в комунальному некомерційному підприємстві «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради .

6. Дане рішення опублікувати на офіційному сайті Верховинської селищної ради, яке набуде чинності в місячний термін після офіційного оприлюднення.

7. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради  О.Чубатько.

 

Селищний голова                                                                             Василь МИЦКАНЮК

                Додаток 1

                                                        до рішення виконавчого комітету

                                        №18 від 31.03.2021 року

           

Положення

про надання платних послуг в КНП «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради

 

1. Положення про надання платних послуг в КНП «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради (далі Положення) розроблено у відповідності до приписів Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» з урахуванням положень Концепції реформи фінансування системи охорони здоров′я України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 1013-р.

 2. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється КНП «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» за принципом класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості, визначеним у «Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»», що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318.

3. Кошти за платні медичні послуги зараховуються на спеціальні рахунки КНП «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» і використовуються виключно для забезпечення потреб  Підприємства та здійснення статутної діяльності.

4. Тарифи на платні медичні послуги, що надаються населенню в КНП «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги», розраховуються індивідуально за кожним видом медичної послуги на основі обґрунтованих видатків Підприємства з урахуванням граничного рівня рентабельності.

5. Обсяг платних медичних послуг, які не входять до програми гарантій медичного обслуговування населення, визначених законодавством України, може становити не більше 20% від обсягу всіх наданих послуг.

6. Повна планова собівартість визначається із застосуванням нормативно-витратного методу на підставі державних і галузевих норм використання матеріальних ресурсів, норм часу, норм оплати праці, цін на медикаменти, витратні матеріали та вироби медичного призначення, витрат, пов’язаних з управлінням і обслуговуванням Підприємства, тощо.

7. Вартість медичної послуги складається з собівартості, податку на додану вартість за ставками чинного законодавства на послуги в галузі охорони здоров’я та граничний рівень рентабельності.  

8. Підприємство реєструється платником ПДВ у визначеному законодавством порядку.

9. Тарифи на платні медичні послуги затверджуються рішенням виконавчого комітету Верховинської селищної ради.

10. Розрахунки тарифів на платні медичні послуги проводяться з урахуванням фактичних видатків Підприємства один раз на рік та подаються до Верховинської селищної ради щорічно до 05 листопада.

11. Відповідальність за належне застосування тарифів на платні медичні послуги несе керівник  КНП «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                     Оксана ЧУБАТЬКО                               

 

                                                                                                    Додаток №2

                                                                                                 до рішення виконавчого комітету

                                                                                      №18 від 31 березня 2021 р.

 

Перелік і тарифи на платні медичні послуги,

які надаються в комунальному некомерційному підприємстві «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Верховинської селищної ради

 

 1. УЗД комплексного обстеження печінки+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка

Вартість – 82,84 грн. (додаток №1)

 1. УЗД комплексного обстеження нирки+наднирникові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурової залози

     Вартість – 82,84 грн. (додаток №2)

 1. УЗД обстеження нирки+надниркові залози

Вартість – 53,56 грн. (додаток №3)

 1. УЗД обстеження м’яких тканин

Вартість – 46,24 грн. (додаток №4)

 1. УЗД обстеження печінки

Вартість – 46,24 грн. (додаток №5)

 1. УЗД обстеження жовчного міхура+жовчних протоків

Вартість – 46,24 грн. (додаток №6)

 1. УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі

     Вартість – 46,24 грн. (додаток №7)

 1. УЗД обстеження передміхурової залози

Вартість – 46,24 грн. (додаток №8)

 1. УЗД обстеження для жінок матка+ яєчники

Вартість – 53,56 грн. (додаток №9)

 1. УЗД обстеження підшлункової залози

Вартість – 53,56 грн. (додаток №10)

 1. УЗД комплексного обстеження для жінок: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники

Вартість – 82,84 грн. (додаток №11)

 1. УЗД обстеження матки при вагітності+ перенатальне обстеження стану плода.

Вартість – 82,84 грн. (додаток №12)

 1. УЗД  дослідження судин з кольоровим доплерівевським картуванням

Вартість – 82,84 грн. (додаток №13)

 1. УЗД доплерометрія судин зі спектральним аналізом у постійному режимі

Вартість – 82,84 грн. (додаток №14)

 1. УЗД ехокардіоскопія допплерівським аналізом

Вартість – 82,84 грн. (додаток №15)

 1. УЗД ехокардіоскопія

Вартість –60,88 грн. (додаток №16)

 1.  УЗД інтраректальні дослідження жіночих статевих органів

Вартість – 53,56 грн. (додаток №17)

 1. УЗД щитовидної залози

   Вартість – 53,56 грн. (додаток №18)

 1. УЗД периферичних судин

Вартість – 82,84 грн. (додаток №19)

 1. УЗД плевральної порожнини

Вартість – 60,88 грн. (додаток №20)

 1. УЗД молочних залоз з двох сторін

 Вартість – 60,88 грн. (додаток №21)

 1. Спірографія

       Вартість – 99,58 грн. (додаток №22)

 1.   Біохімічний аналіз крові
 1.  Калькуляція показників біохімічнго аналізу крові за 1 дослідження вартість - 16,29 грн.
 2.  Витрати медикаментів та матеріалів АлАТ

Вартість – 19,34 грн.

 1.  Витрати медикаментів та матеріалів АсАТ

Вартість – 14,92 грн.

 1.  Витрати медикаментів та матеріалів «Загальний білок»

Вартість- 15,30 грн.

 1.  Витрати медикаментів та матеріалів «Креатинін»

Вартість – 19,28 грн.

 1.  Витрати медикаментів та матеріалів «Сечова кислота»

Вартість – 18,01 грн.

 1.  Витрати медикаментів та матеріалів «Сечовина»

Вартість – 18,01 грн.

 1.  Витрати медикаментів та матеріалів «Загальний білірубін»

Вартість – 32,10 грн.

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                     Оксана ЧУБАТЬКО                               

 

https://verrada.gov.ua/files/_первинка.pdf

Квітень 2021
П В С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2